28. ročník medzinárodného cestného behu HHS 2018

PORIADATELIA:

Město Hodonín, mesto Holíč, mesto Skalica, TEZA Hodonín, Športový klub ŠK Skalica v spolupráci s dobrovoľnými hasičkými zbormi v Holíči a Skalici.

Spoločný patronát nad pretekom prevzali:

 • Starosta města Hodonín,
 • primátor mesta Holíč,
 • primátor mesta Skalica,
 • konateľ spoločnosti Schaeffler Slovensko spol. s r.o.,
 • riaditeľ spoločnosti Grafobal a.s. Skalica

Štart: 15.12.2018 o 13:00 hod pred MsU v Skalici

Cieľ: od cca 13:40 pred budovou MěU Hodonín

Trať: cca 12.5 km Hodonín – Holíč – Skalica

Kategórie: M celkovo, M 40, M 50, M 60, M 65, M 70,M75, M80, ŽENY celkovo., ŽENY nad 35, 45, Juniori, Juniorky, Družstvá: „Česko – Slovenský pohár družstiev“

 • minimálne 4 členné družstvá z prihlásených pretekárov príslušnosti toho istého klubu, oddielu, firmy – hodnotia sa 4 pretekári podľa súčtu celkového poradia pretekárov – prihlášky družstiev písomne cez E-mail – zalubil@stonline.sk

Pretek je súčasťou Slovenskej bežeckej ligy 2018.

 

Prihlášky a štartovné SR :

 • 8 ,-€ / 250,-Kč pri platbe vopred do 30.11.2018,
 • 10,-€ /300Kč  vopred od 1. do 11.12.2018

na  účet: SK7975000000000511230043   BIC ( SWIFT) : CEKOSKBX

alebo na mieste pri prezentácii v Skalici v deň štartu 15,-€ / 350,-Kč – uvedená platba sa vzťahuje na všetkých pretekárov, ktorí neuhradili  štartovné v požadovanom termíne na účet klubu. Prihláška bez úhrady je neplatná.

Prihlášky ČR:  www.teza-hodonin.cz

Vložený pretek detí 12:15 hod – 18. ročník Memoriálu Emila Zátopka  námestie Slobody v Skalici propozicie viď nižšie.

Prezentácia: Od 9:00 hod – 12:00 hod  v budove MsU v Skalici

Šatne a sprchy: ZŠ Očovská ul. Hodonín

Obed: Jedáleň ZŠ Očovská ul., Hodonín

Doprava: Z Hodonína do Skalice bude zaistená doprava  autobusmi od 9:00 hod. do 11:15 hod v polhodinových intervaloch z námestia v Hodoníne. Po vyhodnotení je zabezpečená doprava z Hodonína do Skalice cca v 17:45 až 18:00 hod.

Vyhodnotenie: od 15.30 hod. v Kulturnom dome v Hodoníne, jeho súčasťou bude aj kultúrny program. (cca. do 17:30 hod.)

Ceny celkom v hodnote 2200 €

 • MUŽI – hlavná kategória: 1. – 15. miesto
 • MUŽI nad 40: 1. – 6. miesto
 • MUŽI nad 50: 1. – 3. miesto
 • MUŽI nad 60: 1. – 3. miesto
 • MUŽI nad 65: 1. – 3. miesto
 • MUŽI nad 70: 1. – 3. miesto
 • MUŽI nad 75: 1. – 3. miesto
 • MUŽI nad 80: 1.-3. miesto vecné ceny
 • ŽENY – hlavná kategória: 1. – 5. miesto
 • ŽENY nad 35: 1. – 3. miesto
 • ŽENYnad 45: 1. – 3. miesto
 • Juniori: 1. – 3. miesto
 • Juniorky: 1. – 3. miesto
 • Družstvá – 1-3 miesto – poháre + finančné odmeny
 

Preteky se bežia s čiastočným obmedzením cestnej premávky. Pretekári bežia na vlastnú zodpvednosť, zodpovedajú za svoj zdravotný stav, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (bežať po pravej strane vozovky).

Pripomenieme si 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a pamätné zasadanie prvej Československej vlády v Skalici.

Memoriál
E. Zátopka 2018

Slovenská bežecká liga 2018

Oficiálne výsledky HHS 2018

Výsledky družstvá 2018

Zdieľať tento článok: