tenisová hala a kurty

Športový klub ŠK Skalica prevádzkuje 6 tenisových kurtov, z toho 3 kurty na ZŠ Vajanského a 3 kurty na Letnom štadióne. 

Celoročne prevádzkuje 2 kurty v nafukovacej hale.

Ihriská pre dvojhru aj štvorhru

Profesionálna starostlivosť o povrch

Pre členov i nečlenov klubu

Permanentka na prenájom kurtov

Rezervácia minimálne deň vopred na tel.čísle:

Zamestnanci Schaeffler a Vaillant

Študenti

Ostatní záujemcovia