Medzinárodný cestný beh
Hodonín - Holíč - Skalica

Spájame cezhraničné nadšenie atletikou