Podporte naše fungovanie 2-3%

Poďakovanie

Prijmite naše poďakovanie za podporu v minulom kalendárnom roku. 

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našej činnosti aj v kalendárnom roku 2024 poukázaním podielu zaplatenej dane za rok 2023 nášmu klubu.

Vďaka Vašej podpore poukázaním z 2% z daní nášmu športovému klubu v minulom roku ste nám umožnili realizovať činnosť v oblasti rozvoja mládežníckemu športu a zabezpečiť náklady na prevádzku našich športovísk v tejto náročnej dobe. 

Vopred prijmite naše poďakovanie. Tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2023 nájdete nižšie, k nemu je potrebné priložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“ priamo od Vášho zamestnávateľa.

Údaje potrebné na poukázanie 2-3% našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Športový klub ŠK Skalica
IČO: 31103715

Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Športová 54, 909 01 Skalica

Ďakujeme.

Postup pri darovaní

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023.

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej len RZD) za rok 2023. V žiadosti o RZD zaškrtnite políčko v oddiely VII. – žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 
 2. Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený formulár Vyhlásenie o poukázaní dane. 
 3. Z potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítate: 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  Ak ste boli našim dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte nás mailom alebo telefonicky.
  Dobrovoľnícku prácu môžete vykonávať aj pre iné organizácie, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej práci, môžete poukázať našej organizácii.
 4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Ďakujeme, ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.
 

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane, resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.
 2. Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
 3. Daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 4. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Využite možnosť dať nám o sebe vedieť – zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

Doplníme čoskoro.