tenisová hala a kurty

Športový klub ŠK Skalica prevádzkuje 6 tenisových kurtov, z toho 3 kurty na ZŠ Vajanského a 3 kurty na Letnom štadióne. 

Celoročne prevádzkuje 2 kurty v nafukovacej hale.

Ihriská pre dvojhru aj štvorhru

Profesionálna starostlivosť o povrch

Pre členov i nečlenov klubu

Príspevok na prevádzku haly

Externí záujemcovia

Členovia klubu - individuálna príprava